Điều khoản sử dụng dịch vụ

Điều khoản sử dụng dịch vụ

Các điều kiện và điều khoản của BIOLAB

 1.  Người yêu cầu phân tích phải là người không chịu sự quản thúc của pháp luật, có đầy đủ hành vi năng lực để thực hiện yêu cầu phân tích cũng như tự chịu trách nhiệm về việc yêu cầu phân tích của mình, sau đây gọi chung là “khách hàng”.
 2.  Tất cả các thông tin và tài liệu được đăng tải trên các trang webBIOLAB chỉ là các thông tin chỉ dẫn. Trang web của BIOLAB được xây dựng để được hỗ trợtài liệu cho “khách hàng” truy cập và là thông tin duy nhất. “Khách hàng” truy cập vào trang web của BIOLAB cần chấp nhận các điều khoản và điều kiện của BIOLAB. BIOLAB sẽ thường xuyên cập nhật các thông tin và tài liệu được đăng tải để đảm bảo chúng là chính xác và đầy đủ. Tuy nhiên BIOLAB sẽ không có trách nhiệm với các thông tin không chính xác hoặc không đầy đủđược tìm thấy trên trang web. Bảng giá có thể thay đổi mà không  thông báo trước.
 3.   ‘Mẫu’, ‘mẫu ADN’ hay “mẫu quan hệ huyết thống cha con hoặc mẹ con” có nghĩa là các mẫu được thu dưới dạng tăm bông thu mẫu từ tế bào niêm mạc miệng hoặc dưới bất kỳ hình thức mẫu sinh học khác được chấp nhận bởi BIOLAB sẽ được dùng để phân tích ADN. “Phân tích ADN”, “xét nghiệm ADN” hay “phân tích quan hệ huyết thống”  là đề cập đến tất cả mối quan hệ huyết thống nào cần phân tích và được thực hiện bằng cách sử dụng mọi phương pháp phân tích di truyền (hoặc xét nghiệm) mà gentis thấy là cần thiết.
 4. BIOLAB sẽ chỉ tiến hành phân tích ADN theo yêu cầu tự nguyện của “khách hàng” yêu cầu khi nhận được “Giấy đề nghị phân tích ADN” với đầy đủ các thông tin cùng chữ ký của “khách hàng” yêu cầu phân tích và nhận được thanh toán đủ số tiền lệ phí tương ứng với yêu cầu dịch vụ phân tích. Ngoài ra, các mẫu nhận được phải được đựng trong phong bì đã niêm phong của “khách hàng” đồng thời là người trực tiếp ký đơn và đảm bảo rằng quá trình thu mẫu không bị lây nhiễm. BIOLAB có quyền giữ lại các kết quả phân tích cho đến khi khách hàng thanh toán đủ tiền.
 5. Khách hàng phải chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình chuyển tiền đến cho công tyBIOLAB như lệ phí chuyển tiền của ngân hàng.
 6.  “Khách hàng” viết giấy đề nghị xác nhận rằng họ có quyền hợp pháp với các mẫu cung cấp cho BIOLAB (Không có sự cưỡng chế hay phạm pháp gì khi thu mẫu); “Khách hàng” nộp giấy đề nghị phân tích ADN phải chấp nhận bồi thường cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại mà BIOLAB phải chịu khi các mẫu có được không hợp pháp. Trừ trường hợp lấy mẫu cưỡng chế khi có sự chỉ định của tòa án (trường hợp này phải tuân thủtheo đúng trình tự và thủ tục tố tụng của pháp luật đồng thời được sự chấp thuận của BIOLAB).
 7. BIOLAB sẽ không hoàn lại lệ phí khi mẫu đã được phân tích.
 8. BIOLAB không chịu trách nhiệm về lỗi hoặc thiếu sót do thu mẫu của người gửi mẫu,  và cũng không chịu trách nhiệm cho việc thất lạc mẫu khi gửi qua bưu điện hay các dịch vụ chuyển phát khác.
 9. Trong trường hợp các mẫu gửi đến để phân tích ADN không đầy đủ (thiếu, không đủ hoặc chất lượng mẫu kém), BIOLAB có quyền yêu cầu thêm mẫu hoặc lấy lại mẫu.
 10. Bất kỳ mẫu nào gửi đến BIOLAB để phân tích ADN mà không có đầy đủ thông tin ghi trên phong bì hay Giấy đề nghị phân tích ADN thì BIOLAB có quyền hủy bỏ và không bảo lưu.
 11. BIOLAB sẽ chịu mọi trách nhiệm để đảm bảo thời gian trả mẫu theo đúng yêu cầu dịch vụ, nhưng không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào về sự chậm trễ gây ra bởi một bên thứ ba.
 12. BIOLAB sẽ chỉ thông báo các kết phân tích cho người đã cung cấp các mẫu và hoàn thành mẫu Giấy đềnghị phân tích ADN cùng chữ ký (hoặc đại diện hợp pháp). Kết quả phân tích được gửi qua email hoặc thưbảo đảm.
 13. Tất cả các mẫu sẽ bị hủy sau 3 tháng kể từ khi kết quả xét nghiệm đã được cung cấp cho các khách hàng đăng ký.
 14. 14. Thông tin khách hàng được bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân cũng như các kết quả của khách hàng với bên thứ ba, trừ trường hợp có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyề

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *