Nghiên cứu và phát triển

Nghiên cứu và phát triển tại BIOLAB

BIOLAB có 04 định hướng nghiên cứu chính gồm:

(1). Bệnh lý di truyền: chẩn đoán bệnh ở mức độ nhiễm sắc thể và mức độ gen, chẩn đoán người lành mang gen bệnh, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chẩn đoán trước sinh và tư vấn di truyền;

(2). Bệnh học phân tử: thiết lập và sử dụng mô hình động vật biến đổi gen như Drosophia melanogaster, cá Medaka, chuột nhắt để mô phỏng bệnh lý của người nhằm nghiên cứu cơ chế bệnh sinh và phát triển thuốc điều trị mới;

(3). Dấu ấn sinh học mới: ứng dụng trong chẩn đoán sớm, theo dõi hiệu quả điều trị và tiên lượng bệnh: bệnh lý ung thư, sa sút trí tuệ, rối loạn chuyển hóa;

(4). Liệu pháp tế bào miễn dịch trị liệu.

Nhiều giải pháp đã được thực thi nhằm đạt được các định hướng nghiên cứu đã được đề ra. BIOLAB đã tăng cường mạnh mẽ sự hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo nguồn nhân lực bậc cao và hợp tác chuyển giao công nghệ. Đồng thời, BIOLAB phát huy tối đa sự ủng hộ của Lãnh đạo các Bệnh viện, đối tác. Với phương châm “Khoa học vì cuộc sống” BIOLAB đang thực thi chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của mình nhằm ứng dụng những kiến thức khoa học và công nghệ mới nhất, đặc biệt trong lĩnh vực Y sinh học phân tử và tế bào để phục vụ trực tiếp sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao và chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *